FAQ

1 Proč bych si měla nechat zamrazit vajíčka?

Jedním z důvodů pro preventivní zamrazení vajíček u žen v reprodukčním věku jsou onemocnění vaječníků nebo onkologická onemocnění a jejich následná léčba, které mohou vést k poškození či až k odstranění vaječníků nebo poškozeni vajíček.

Stále častějším důvodem zamrazování vajíček bývá prostá potřeba odložit plánované mateřství do pozdějšího věku, kdy už by to bylo vzhledem ke kvalitě vajíček velmi obtížné nebo nemožné. S přibývajícím věkem totiž u žen klesá kvalita a množství vajíček. K výraznému poklesu dochází zejména po 35. roce života ženy a otěhotnění s následným porodem zdravého dítěte po 40. roce života je poměrně vzácné. V takových případech je obvykle jedinou možností, jak dosáhnout těhotenství, použití darovaných vajíček nebo vlastních preventivně zamrazených z předchozích let.

2 Jak probíhá preventivní zamrazování?

U žen probíhá celý proces social freezing zhruba měsíc. Po první konzultaci, gynekologickém vyšetření a odběru krve v Klinickém centru ISCARE, určí lékař dávkování podkožních injekcí, které si žena sama aplikuje obvykle po dobu jednoho týdne. Tyto injekce umožní dozrání většího počtu vajíček ve vaječnících. Následně lékař po ultrazvukové kontrole určí termín odběru vajíček.

Samotný odběr probíhá 10. - 12. den cyklu v krátkodobé celkové narkóze (cca 10 min). Obvykle jsou po dvou hodinách od výkonu ženy propuštěny domů s informací o průběhu výkonu a počtu získaných vajíček. Následující den již mohou být ve škole či v zaměstnání a pouze si zavolají do laboratoře pro informaci o počtu zamražených vajíček. Zároveň v centru obdrží certifikát o preventivním zamrazení svých zárodečných buněk.

3 Jak probíhá odebrání vajíček? Proč je důležitá celková narkóza?

Odběr vajíček se provádí tzv. punkční jehlou, kterou se vajíčka přes pochvu pod ultrazvukovou kontrolou odeberou z obou vaječníků. Aby pacientky nevnímaly bolest při odběru vajíček, je doporučena právě krátkodobá celková anestezie.

4 Kolik stojí stimulační injekce, je v ceně zákroku?

Cena se odvíjí od druhu injekcí a jejich množství. Obvykle se pohybuje mezi 15 až 25 tisící Kč. Pacientka tuto částku doplácí k provedenému zákroku.

5 Mohu si vybrat vlastní značku stimulační látky?

Do určité míry toto možné je, ale až po konzultaci a souhlasu ošetřujícího lékaře. Důvodem je rozdílná vhodnost preparátů pro jednotlivé pacientky.

6 Mohu pak svá vajíčka darovat? Komu?

Obecně u darování pro jinou ženu nemůže darovat kdokoliv. Naopak, jsou zde striktní kritéria týkající se věku, vzdělání a zejména genetických vyšetření. V našem případě social freezingu daruje žena sama sobě . V tom je zásadní rozdíl. Záleží tedy na individuálním případě každé ženy a určitě bude rozhodující vstupní konzultace a vyšetření u doktora.

7 Jak dlouho mohou byt zárodečné buňky zamrazeny?

Je opakovaně prokázáno, že doba zamrazeni vajíček a spermií nemá vliv na jejich kvalitu. Při zamrazování se počítá s uskladněním na 3 roky. Po uplynutí této doby je možné dobu uložení na žádost opakovaně po roce prodlužovat.

8 Jsou tyto výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami?

Tyto výkony zdravotní pojišťovny standardně nehradí, nicméně v individuálních případech zejména u pacientek před onkologickou léčbou hradí celý přípravný proces před vitrifikací vajíček.

9 Je narkóza nutná, jsou nějaká rizika?

Riziko u narkózy je vždy. Důležitým faktem ale je, že narkóza u punkce oocytů netrvá déle než 15 minut, tedy velmi krátkou dobu v porovnání s většinou prováděných lékařských výkonů v anestezii. U punkce oocytů dále může vzniknout riziko tzv. hyperstimulačního syndromu, při kterém stimulované vaječníky nebo jeden z nich mohou zareagovat nadměrně. Tento syndrom se vyskytuje velmi zřídka, zvláště v současné době, kdy je trendem stimulovat nižšími dávkami stimulačních léčiv. Dále v některých případech může dojít k lehčímu krvácení po vpichu punkční jehlou. I toto se ale stává velmi zřídka.