Ceník

Muž

  • vyšetření spermiogramu zdarma (hrazeno pojišťovnou), bez objednání na adrese Klinické centrum ISCARE, Českomoravská Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Centrum reprodukční medicíny
  • Kryokonzervace spermatu (cena zahrnuje uchování v kryobance) zamražení spermií - 4 000,- Kč/ 1 rok
  • Uchování biologického materiálu v kryobance - 1 500,- Kč/ 1 rok

Žena

  • Úvodní konzultace zdarma
  • Social Freezing - IVF cyklus za účelem vitrifikace oocytů na dobu 3 let, zahrnuje:
    • konzultace, plán léčby, kontroly ultrazvukem, odběr oocytů, vitrifikace oocytů a jejich uskladnění - 39 000 Kč* / 3 roky
  • Uchování biologického materiálu v kryobance - 1 500,- Kč/ 1 rok

* cena neobsahuje cenu léků

Medical Freezing - pro pacienty s onkologickou anamnézou

  • Konzultace zdarma
  • Uchování biologického materiálu v kryobance - zdarma (zdravotní pojištění)/ 1-10 let

Od roku 2021 hradí většina pojišťoven České republiky pacientům s potvrzenou onkologickou anamnézou kryokonzervaci spermatu a oocytů na dobu nejméně 1 roku s možností prodloužení až na 10 let.

Pro více informací nás kontaktujte recepce@iscare.cz