FAQ

1 Proč bych si měl preventivně zamrazit spermie?

Preventivní zamrazení spermií se doporučuje zejména v případech, kdy se plánuje jakákoliv léčba (zejména onkologická), dlouhodobě ohrožující počet a kvalitu spermií. Dále je zamrazení spermií vhodné u mužů pracujících v rizikovém prostředí, kde jsou vystaveny působení chemických látek a radiačního záření. Ochrnutí po úraze bývá další indikací ke kryokonzervaci spermií.

Stále častějším důvodem preventivního zamrazení bývá opakovaně se zhoršující spermiogram (často z neznámého důvodu) u mužů v reprodukčním věku. Svůj díl na tom nese špatný životní styl, kouření, alkohol, notebook na stehnech, mobil v kapse či těsné spodní prádlo.

2 Jak probíhá preventivní zamrazení?

Pro preventivní zamrazení se stačí pouze telefonicky objednat. Před odevzdáním spermií je nutná alespoň třídenní sexuální abstinence. Po odevzdání vzorku je muži ještě odebrán vzorek krve. S sebou si muž musí vzít pouze doklad totožnosti a průkaz pojištěnce. Vyžadován je rovněž podpis souhlasu se zamrazením. Podle počtu a kvality spermii je muž naší embryologickou laboratoří informován, kolikrát by měl spermie odevzdat, aby jich měl zamrazeno dostatečné množství. Obvykle se jedná o dvě až tři odevzdání. Následně si muž může vyzvednout na klinice certifikát o preventivním zamrazení.

3 Jak dlouho mohou být spermie zamrazeny?

Je opakovaně prokázáno, že doba zamrazeni vajíček a spermií nemá vliv na jejich kvalitu. Při zamrazování se počítá s uskladněním na 3 roky. Po uplynutí této doby je samozřejmě možné dobu uložení na žádost opakovaně po roce prodlužovat.

4 Budou moje spermie v bezpečí?

Každý, kdo si mrazí sperma, dostává potvrzení, kolik straws (slámek- něco jako zkumavka) se spermatem má zamraženo. Není tedy možné, aby spermie byly použity za jiným účelem než na účel, ke kterému je muž či žena chce využít.