Social freezing

Social freezing je výraz pro preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává mužům a ženám možnost počít v budoucnu geneticky vlastního potomka. Preventivní zamrazování se doporučuje zejména v případech, kdy se plánuje jakákoliv léčba (zejména onkologická), který by mohla mít za následek snížení počtu či kvality zárodečných buněk. Rovněž se preventivní zamrazování doporučuje těm, kteří pracují v rizikovém prostředí, kde jsou například vystaveni působení chemických látek a radiačnímu záření.

Vlivem evolučního vývoje a životního stylu však dochází obecně v populaci ke snížení kvality zárodečných buněk a tím tak ke snížení šance počít vlastního potomka. Špatný životní styl a odkládání početí potomka do pozdějšího věku vede k nárůstu počtu případů asistované reprodukce. Social freezing tak dává možnost uchovat si zdravé buňky do doby, než se rozhodnete pro početí potomka.

přehled nejčastějších dotazů »

Mělo by vás zajímat

Nárůst
počtu cyklů

Nárůst počtu cyklů
s darovanými vajíčky
v závislosti na věku

+ zvětšit

Křivka
plodnosti

Křivka plodnosti matek
v ČR v závislosti
na věku matky

+ zvětšit

Trend
stáří matek

Vyrůstající trend vyššího
stáří matek od roku 1989
do roku 2013

+ zvětšit

Pokles počtu
těhotenství

Pokles počtu těhotenství
a porodů po IVF v závisloti
na věku pacientky

+ zvětšit

Není se čeho obávat

1 Spolehlivost

Klinické centrum ISCARE se pyšní dlouhou úspěšnou historií v oblasti reprodukční medicíny. Můžete se spolehnout na tým zkušených lékařů a vyškolených sester, špičkové technologické zázemí a profesionální přístup.

2 Diskrétnost

Klinické centrum ISCARE se řídí přísnými mezinárodními standardy, které zajišťují hladký a bezpečný průběh všech činnosti od úvodní konzultace, přes samotný odběr až po následnou péči.

3 Bezpečí

Prostory embryologické laboratoře a banky z biologickým materiálem je pečlivě zabezpečeny a přístupny pouze vyškolenému personálu laboratoře.

4 Soukromí

Soukromí našich pacientů bereme vážně. Pro vaši ochranu tak slouží vyškolený personál, který ctí lékařské tajemství a ochranu dat a informací.